Prénom Amori

Bon anniversaire Amori

Bonne fête Amori

Bon rétablissement Amori

Bonnes Vacances Amori

Félicitations Amori

I Love You Amori

Je t'aime Amori

Je pense à toi Amori

Joyeux anniversaire Amori

Passe de Bonnes fêtes Amori

Un bisou pour toi Amori

Un câlin pour toi Amori